Vanaf 2 augustus 2022 is het ouderschapsverlof aangepast. Voorheen had een werknemer recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof, deze mogen worden opgenomen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Vanaf 2 augustus 2022 mag een werknemer, zowel man als vrouw, van de 26 onbetaalde weken verlof 9 weken betaald verlof opnemen. De uitkering voor het betaald verlof vergoed 70% van het huidige loon van de werknemer. In tegenstelling tot de overige 17 weken, mogen werknemers deze 9 weken alleen in het eerste levensjaar van hun kind opnemen. De huidige regeling blijft verder van kracht.

Naar de inhoud springen