Een functiehuis en salarisschalen zijn geen onbekende termen als u medewerkers in dienst hebt. Maar wat houdt een functiehuis precies in? En hoe koppel je daar salarisschalen aan? In deze mail leg ik dat uit. Een ingericht functiehuis geeft een bepaalde structuur en transparantie binnen uw organisatie. Lees verder voor nog meer voordelen.

Functiehuis en salarisschalen
Een functiehuis is een overzicht van alle functies binnen uw organisatie. Door middel van dit overzicht krijgt u bijvoorbeeld een inzicht in de personeelsplanning en onder welke functie bepaalde taken zijn ingedeeld. Aan de hand van deze functie-indelingen kunt u als werkgever vaststellen welke beloningen hier tegenover staan. De hoogte van de beloning is afhankelijk van de zwaarte van de functie. Soms zijn deze salarisschalen al bepaald in de cao, en soms moeten deze schalen nog ontwikkeld worden.  

Voordelen
Zoals al eerder genoemd biedt een functiehuis structuur en transparantie binnen uw organisatie. Door middel van een functiehuis zijn alle taken overzichtelijk onderverdeeld in functies. Nieuwe medewerkers zijn direct in te delen binnen een specifieke functie. Ook bij vertrekkende medewerkers is het in één oogopslag duidelijk welke functie er moet worden ingevuld. Daarnaast koppelt u dankzij een functiehuis en de salarisschalen makkelijk beloningen aan positieve beoordelingsgesprekken.

Een functiehuis zorgt voor transparantie onder medewerkers. Zo wordt iedereen beloond aan de hand van vastgestelde percentages per functie. Hierdoor is de kans op frictie onder medewerkers veel kleiner. Er is geen sprake van vriendjespolitiek. Doe je je werk goed? Dan krijg je een eventuele loonsverhoging.

Alle voordelen van een functiehuis op een rijtje:

Verschillende functiehuizen

Bij het opstellen van een functiehuis kunt u als organisatie een keuze maken tussen twee verschillende soorten functiehuizen, namelijk een standaard- en een generiek functiehuis.

Een standaard functiehuis houdt in dat taken en de bijbehorende vaardigheden zijn vastgelegd. Ook staan hier eventuele beloningen in beschreven. Een standaard functiehuis biedt u als werkgever het inzicht op gebied van duurzame inzetbaarheid en de doorgroeimogelijkheden van medewerkers. Aan de hand van de functiebeschrijvingen in dit functiehuis schetst u een helder beeld van welke medewerker in deze functie past op basis van kennis, gedrag en vaardigheden.

Een generiek functiehuis houdt in dat taken niet direct gekoppeld zijn aan een functie. Op dit gebied is er veel ruimte voor medewerkers om zelf een invulling te geven aan hun takenpakket. Dit functiehuis biedt veel flexibiliteit, met als voordeel dat deze niet steeds hoeft worden aangepast. Wordt er bijvoorbeeld iets gewijzigd in de taken bij een functie? Of wordt een beloning verhoogd of verlaagd? Dan hoeft dit niet steeds worden aangepast in het functiehuis. Medewerkers kunnen makkelijk op verschillende werkplekken en functies worden ingedeeld. Het nadeel van een generiek functiehuis is dat de functie-inhoud en de bijbehorende beloningen minder duidelijk zijn vastgesteld.

Diensten Bakker PSA
Wat kan Bakker PSA u bieden op het gebied van functiehuizen en salarisschalen?

Oprichten functiehuis – €250

Wij brengen de verschillende functies en de bijbehorende niveauverschillen (junior, medior, senior) binnen uw organisatie in beeld. Door middel van het functiehuis wordt er structuur binnen de organisatie gerealiseerd.

Creëren van functieomschrijvingen – vanaf €66 per uur

Deze optie is een gevolg naar aanleiding van het functiehuis. De functiebeschrijvingen kaderen een functie af en maakt het beoordelen van een medewerker meetbaar. Ook ontstaat er nu de mogelijkheid om de functionering- en beoordelingscyclus te koppelen aan het functiehuis en de functieomschrijvingen.

Creëren van salarisschalen – vanaf €66 per uur

Wij maken een overzichtelijke salaristabel die is verbonden aan het functiehuis en de functieomschrijvingen. Door middel van het hanteren van een salarisschaal streef je als organisatie naar een eerlijke beloning.

Ga naar de inhoud