Beëindig je als werkgever de arbeidsovereenkomst met één van je werknemers? Dan ben je verplicht om een transitievergoeding te betalen. Deze transitievergoeding is bedoeld ter compensatie voor het ontslag en om de transitie naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken. De werknemer heeft recht op deze vergoeding, ondanks de lengte van zijn of haar dienstverband. Let op: ook tijdens de beëindiging van het dienstverband tijdens een proefperiode. Deze vergoeding bedraagt een derde van een maandsalaris per volledig dienstjaar.

Een aantal uitzonderingen waarbij de werknemer geen recht heeft op transitievergoeding: