Het thema van deze kennismail: de functionering- en beoordelingscyclus
U kent het wel: bijna elk bedrijf heeft tegenwoordig te maken met personeelstekort. Bij het oplossen van een tekort aan personeel gaat de aandacht al snel naar het aannemen van nieuwe medewerkers, maar dit is niet altijd even makkelijk. In deze mail willen wij de focus leggen op het behouden van uw eigen personeel, want dit is net zo belangrijk. Één van de HR-instrumenten die u kunt inzetten op het gebied van het behouden van uw personeel is de functionering- en beoordelingscyclus.

Voordelen
Misschien denkt u nu, zulke officiële gesprekken zijn bij ons helemaal niet nodig. Wij spreken elkaar voldoende op de werkvloer en mijn medewerkers hebben het prima naar hun zin. Tóch willen wij u bewust maken dat een medewerker niet altijd het achterste van zijn of haar tong laat zien. Durft jouw medewerker wel écht aan te geven waar hij of zij tegen aanloopt op een normale werkdag? Een functionering- en beoordelingscyclus geeft de ruimte om open en eerlijk te zijn tegen elkaar, met als resultaat een langdurige en duurzame arbeidsrelatie.

Daarnaast heeft de functionering- en beoordelingscyclus de volgende voordelen:

Wat zijn functionering- en beoordelingsgesprekken precies? En wat is het verschil?
Om dit begrip goed uit te leggen, splitsen wij dit in tweeën. Een functioneringsgesprek heeft namelijk een andere inhoud en een ander doel vergeleken met een beoordelingsgesprek.

Zowel een functioneringsgesprek als beoordelingsgesprek vinden één keer per jaar plaats. Tijdens het functioneringsgesprek worden er afspraken gemaakt tussen de werkgever en werknemer. Deze afspraken worden na 6 maanden geëvalueerd, tijdens het beoordelingsgesprek. Dit gesprek is een officiële beoordeling. Er kunnen dus ook consequenties verbonden zijn aan de uitkomsten van dit gesprek, zoals bijvoorbeeld een loonsverhoging. In dit overzicht ziet u het verschil tussen deze twee gesprekken.

Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek
Vindt bij voorkeur plaats aan het begin van het jaarVindt 6 maanden later plaats, dus rond juni
TweerichtingsverkeerEenrichtingsverkeer
Leidinggevende en medewerker mogen elkaar feedback gevenLeidinggevende geeft de medewerker feedback
Leidinggevende en medewerker zijn gelijk aan elkaarLeidinggevende leidt het gesprek, medewerker luistert
Afspraken maken  Gemaakte afspraken evalueren
Geen gevolgenGevolgen zoals bij een goede beoordeling: loonsverhoging
Leidinggevende en medewerker bereiden zich allebei voor op het gesprekAlleen de leidinggevende bereid zich voor op het gesprek
De werkgever heeft een coachende rolDe werkgever heeft een beoordelende rol
Nadruk ligt op ontwikkelingsmogelijkheden en ambities werknemerNadruk ligt op het beoordelen van functioneren werknemer

Diensten Bakker PSA
Hebben wij uw interesse gewekt met dit onderwerp? In onderstaand overzicht leest u precies wat wij voor u kunnen betekenen en welke eventuele prijzen hieraan verbonden zijn.